Quy định về quỹ khuyến học là gì? Quỹ hoạt động như thế nào? Đây là câu hỏi thắc mắc của rất nhiều người. Vậy hôm nay chúng ta hãy tìm câu trả lời ngay dưới đây nhé.

Mục Lục

Quy định về quỹ khuyến học

Quỹ Khuyến học Việt Nam là quỹ xã hội được thành lập theo quy định tại Điều 115 Bộ Luật dân sự được Quốc hội thông qua ngày 28-10-1995 và phải tuân thủ theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

Quỹ Khuyến học được quản lý bởi Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành. Việc thành lập, đăng ký hoạt động phải theo quy định chung của pháp luật.

Những quy định về quỹ khuyến học Việt Nam Những quy định về quỹ khuyến học Việt Nam

Quỹ Khuyến học Việt Nam là do Hội Khuyến học Việt Nam thành lập dựa theo nguyên tắc tự nguyện, hoạt động không vì lợi nhuận nhằm tài trợ cho các hoạt động giáo dục đào tạo, khuyến khích việc học tốt, dạy tốt trong các trường học và tuân thủ theo Điều lệ hoạt động của quỹ.

Quỹ có tư cách pháp nhân, có tài khoản mở tại Ngân hàng thương mại, có Chi nhánh ở một số tỉnh, thành phố và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của mình.

****Tham khảo thêm: Quỹ khuyến học Việt Nam ra đời khi nào, hoạt động nhằm mục đích gì?

Quy định về nguồn thu chi, quản lý và sử dụng của quỹ

Quỹ Khuyến học có các nguồn thu sau:

  • Do đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước.
  • Tiếp nhận sự tài trợ của các tổ chức, cá nhân nước ngoài để thực hiện những mục tiêu khuyến học do tổ chức cá nhân tài trợ uỷ quyền.
  • Các khoản đóng góp tự nguyện của Quỹ Khuyến học các cấp.
  • Thu lãi từ việc mở tài khoản ngân hàng tiết kiệm, tiền lãi mua trái phiếu Chính phủ vì mục tiêu khuyến học.

Quỹ Khuyến học được sử dụng nhằm mục đích:

  • Hỗ trợ các chương trình, đề án hỗ trợ phát triển giáo dục.
  • Hỗ trợ cho các học sinh nghèo có thành tích cao trong học tập.
  • Chi giải thưởng cho các học sinh giỏi trong và ngoài nước.
  • Chi theo yêu cầu của các đơn vị tài trợ, tổ chức thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển giáo dục theo địa chỉ.
  • Chi mua trái phiếu vì mục đích khuyến học như trái phiếu xây dựng trường học (nếu có).
  • Chi phí hành chính liên quan tới hoạt động của quỹ.

Điều lệ quỹ khuyến học Việt Nam quy định ra saoĐiều lệ quỹ khuyến học Việt Nam quy định ra sao

Việc sử dụng quỹ theo quyết định của Giám đốc quỹ, dựa trên cơ sở nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua. Nghiêm cấm việc phân chia tài sản của quỹ cho Ban quản lý quỹ hay các thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị phải ban hành rõ các quy định về quản lý, sử dụng và xây dựng mức chi phí hoạt động để thực hiện.

Quỹ Khuyến học phải mở sổ ghi chép, chứng từ hạch toán, kế toán thu chi tài chính theo quy định của Pháp lệnh kế toán thống kê hiện hành. Việc quyết toán tình hình thu và sử dụng quỹ phải thông qua hội đồng quản trị.

Quỹ có trách nhiệm mở sổ sách kế toán để theo dõi riêng việc sử dụng các khoản tài trợ có mục đích. Công bố công khai hàng năm tình hình huy động và sử dụng của các tổ chức và cá nhân đã tham gia tài trợ cho quỹ, Bộ Tài chính và các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan.

Trong trường hợp quỹ chấm dứt hoạt động, tài sản của quỹ không được phân chia cho các sáng lập viên mà phải giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trên đây là những quy định về quỹ khuyến học ở Việt Nam. Các bạn hãy tham khảo để hiểu rõ hơn hoạt động của quỹ nhé.

Rate this post