Hiện nay có rất nhiều độc giả quan tâm và thắc mắc quỹ khuyến học là gì và hoạt động như thế nào? Mời các bạn hãy đi tìm câu trả lời qua bài viết dưới đây nhé.

Mục Lục

Qũy khuyến học Việt Nam ra đời khi nào?

Quỹ khuyến học là quỹ do các tổ chức, cá nhân thành lập theo nguyên tắc tự nguyện, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận nhằm hỗ trợ, động viên, khen thưởng, khuyến khích và giúp đỡ về tài chính cho người học, góp phần vào việc phát triển giáo dục.

Qũy khuyến học ra đời nhằm mục đích gì Qũy khuyến học ra đời nhằm mục đích gì

Quỹ Khuyến học Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 183/1999/CT-TTg ngày 9/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 123/1999/QĐ-TC ngày 11/10/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt bản Điều lệ Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Quỹ hoạt động theo nguyên tắc đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước không vì mục đích lợi nhuận, nhằm tài trợ cho các hoạt động giáo dục đào tạo, khuyến khích việc dạy tốt và học tốt.

Quỹ Khuyến học Việt Nam được hình thành và phát triển từ các nguồn sau đây:

 • Nhận sự tài trợ dưới mọi hình thức của các cá nhân tổ chức ở trong và ngoài nước để thực hiện mục tiêu khuyến học.
 • Tiếp nhận sự đóng góp theo nghĩa vụ của các tổ chức, đơn vị trực thuộc Hội.
 • Tiền thu lãi từ tài khoản Quỹ mở tại ngân hàng, tiền lãi mua trái phiếu Chính phủ vì mục tiêu khuyến học.
 • Các khoản đóng góp tự nguyện của Quỹ Khuyến học các cấp.
  Qũy được sử dụng vào các mục đích sau:
 • Tài trợ các chương trình, đề án theo địa chỉ chỉ định của các tổ chức, cá nhân tài trợ hoặc hỗ trợ phát triển Giáo giục.
 • Giúp đỡ các hoạt động giáo dục tại các địa bàn đặc biệt khó khăn.
 • Giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó và đạt kết quả học tập xuất sắc.
 • Giúp đỡ các đối tượng có năng khiếu đặc biệt trong học tập.
 • Tài trợ xây đựng cơ sở giáo dục dân lập có chất lượng đào tạo cao, chú trọng phương thức vừa học vừa làm.

Các quy định về việc thu chi của quỹ khuyến học

Quỹ khuyến học Việt Nam quy định việc thu chi như thế nàoQuỹ khuyến học Việt Nam quy định việc thu chi như thế nào

Việc thu chi của quỹ phải dựa trên những hoạt động sau:

 • Chi giải thưởng cho học sinh và sinh viên có thành tích cao trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế.
 • Giúp đỡ các thầy cô giáo dạy giỏi, sinh viên học giỏi của các trường sư phạm gặp khó khăn đặc biệt trong sinh hoạt.
 • Việc sử dụng quỹ sẽ theo quyết định của Giám đốc quỹ, trên cơ sở nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua.
 • Nghiêm cấm việc phân chia tài sản của quỹ cho các thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban quản lý quỹ.
 • Hội đồng quản trị phải ban hành các quy định về quản lý, sử dụng, xây dựng mức chi phí hoạt động để thực hiện.
 • Quỹ Khuyến học mở sổ ghi chép, chứng từ hạch toán, kế toán thu chi tài chính theo quy định của Pháp lệnh kế toán thống kê hiện hành. Quyết toán tình hình thu và sử dụng quỹ sẽ phải thông qua hội đồng quản trị.
 • Quỹ có trách nhiệm mở sổ sách kế toán theo dõi riêng việc sử dụng các khoản tài trợ có mục đích.
 • Hàng năm quỹ phải công bố công khai tình hình huy động và sử dụng quỹ của các tổ chức và cá nhân đã tham gia tài trợ cho quỹ, Bộ Tài chính và các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan.
 • Qũy phải sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các nguyên tắc kế toán, tài chính theo Điều lệ Quỹ khuyến học.
 • Trường hợp nếu quỹ chấm dứt hoạt động, tài sản của quỹ không được phân chia cho các thành viên sáng lập mà phải được giải quyết theo quy định của pháp luật.
 • Quỹ sẽ chi với mức cao nhất không vượt quá 5% tổng số thu của Quỹ cho hoạt động quản lý Quỹ theo các định mức chi do Hội đồng quản lý Quỹ xây dựng.

****Tham khảo thêm: Điều lệ hoạt động của hội khuyến học Việt Nam là gì?

Với những thông tin trên đây bạn đã biết được quỹ khuyến học là gì và quỹ khuyến học Việt Nam được ra đời và hoạt động như thế nào rồi chứ. Hy vọng bài viết có thể giúp ích được cho các bạn.

Rate this post