Bạn là sinh viên năm nhất muốn tìm hiểu về chính sách học bổng UEH. Bài viết hôm nay xin giới thiệu cho các bạn biết những loại học bổng khuyến khích học tập mà sinh viên UEH cần biết.

Mục Lục

Các loại học bổng UEH

Học bổng Khuyến khích học tập

Đây là học bổng dành cho sinh viên đạt kết quả học tập và điểm rèn luyện từ loại khá trở lên, đồng thời không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng hay còn trong chỉ tiêu được cấp học bổng. Đối với tân sinh viên, học bổng này dành cho các bạn sinh viên có kết quả xét

Học bổng khuyến khích học tập tiếng anh là gì Học bổng khuyến khích học tập tiếng anh là gì

Có 3 loại suất học bổng UEH như sau:

 • Suất học bổng toàn phần: Mức học bổng này có giá trị bằng 100% mức học phí trung bình của 15 tín chỉ (được tính tương đương với 1 học kỳ) của từng khóa xét học bổng tương ứng.
 • Suất học bổng bán phần: Mức học bổng có giá trị bằng 50% mức học phí trung bình của 15 tín chỉ (được tính tương đương với 1 học kỳ) của từng khóa xét học bổng tương ứng.
 • Học bổng loại xuất sắc: Bằng 120% suất học bổng toàn phần.

Điều kiện để được xét học bổng:

 • Đối với học bổng loại xuất sắc: Được áp dụng đối với những sinh viên có kết quả học tập và kết quả rèn luyện xuất sắc.
 • Đối với học bổng loại giỏi: Được áp dụng đối với những sinh viên có kết quả học tập đạt loại giỏi và kết quả rèn luyện đạt loại tốt.
 • Đối với học bổng loại khá: Được áp dụng đối với sinh viên có kết quả học tập và kết quả rèn luyện đạt loại khá trở lên.

Học bổng Hỗ trợ học tập

Loại học bổng này dành cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ngoài các đối tượng chính sách. Để được nhận suất học bổng này, sinh viên phải đạt kết quả học tập từ trung bình khá và kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trong học kỳ xét học bổng và còn trong chỉ tiêu cấp học bổng.

Học bổng cũng dành cho các bạn là tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ngoài các đối tượng chính sách và còn trong chỉ tiêu cấp học bổng.

Chương trình Học bổng Hỗ trợ học tập năm 2017 cho các bạn sinh viên chịu ảnh hưởng của bãoChương trình Học bổng Hỗ trợ học tập năm 2017 cho các bạn sinh viên chịu ảnh hưởng của bão

Cũng tương tự với học bổng Khuyến khích học tập UEH thì học bổng Hỗ trợ học tập cũng được chia thành 2 suất học bổng là bán phần và toàn phần. Điều kiện để được xét học bổng như sau:

 • Gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn.
 • Kết quả học tập đạt từ trung bình khá trở lên và kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên.
 • Không có môn nào điểm dưới 5 theo thang điểm 10 đối với tất cả học phần đăng ký trong học kỳ được tính vào điểm trung bình tích lũy xét học bổng.
 • Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng.
 • Chưa được nhận bất kỳ học bổng nào tương đương với 1 suất học bổng toàn phần của học bổng UEH.

Còn đối với các bạn là tân sinh viên để được được học bổng hỗ trợ học tập UEH cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn.
 • Chưa nhận bất kỳ học bổng nào tương đương với 1 suất học bổng toàn phần của học bổng UEH.

****Tham khảo thêm: Quy định về quỹ khuyến học Việt Nam như thế nào?

Học bổng từ các đơn vị ngoài trường

Đây là học bổng được các đơn vị, cá nhân ngoài UEH cấp cho sinh viên bằng nhiều hình thức được UEH liên kết, tiếp nhận và triển khai trong năm. Học bổng thường được trao vào các chương trình hoặc các cuộc thi do các đơn vị bên ngoài liên kết và tài trợ.

Bài viết vừa tổng hợp thông tin về các loại học bổng UEH mà các bạn sinh viên nên biết. Vậy nên đừng bỏ lỡ bất kì cơ hội nào để đạt được những suất học bổng nhé. Chúc các bạn thành công.

Rate this post