Phi lợi nhuận là gì? Tổ chức phi lợi nhuận là gì đang là vấn đề nhiều người quan tâm và thắc mắc. Nếu bạn đang muốn tìm hiểu về vấn đề này, hãy tham khảo một số thông tin về tổ chức phi lợi nhuận qua bài viết dưới đây.

Mục Lục

1. Tổ chức phi lợi nhuận là gì? Gồm những tổ chức nào?

Tổ chức phi lợi nhuận tiếng Anh là gì? Tổ chức phi lợi nhuận tiếng Anh là: Nonprofit organization – viết tắt NPO hay not-for-profit, là tổ chức không phân phối các quỹ thặng dư của nó cho các chủ nhân hay cổ đông mà sử dụng các quỹ này để tài trợ cho các mục tiêu của tổ chức. Hiểu theo một cách khác, tổ chức phi lợi nhuận là những tổ chức không dùng nguồn quỹ của nó cho các cổ đông mà dùng nguồn quỹ này có các hoạt động phục vụ cho mục tiêu của tổ chức.

Tổ chức phi lợi nhuận là gì? Một số thông tin về tổ chức phi lợi nhuận
Tổ chức phi lợi nhuận không phân phối các quỹ thặng dư của nó cho các chủ nhân hay cổ đông

Thông thường ,những tổ chức thuộc dạng tổ chức này có thể là các quỹ từ thiện, hiệp hội y tế, thương mại , tổ chức nghệ thuật xã hội… Hầu hết những tổ chức chính phủ hay cơ quan trực thuộc chính phủ nằm trong định nghĩa này nhưng ở phần lớn sẽ được xếp vào loại tổ chức khác chứ không được xem là loại tổ chức phi lợi nhuận.

Vậy phi lợi nhuận nghĩa là gì? Để được công nhận là tổ chức phi lợi nhuận, các tổ chức cần phải được thông qua hàng loạt các bước kiểm tra cũng như thủ tục để được xác nhận và công nhận.

Hoạt động của những tổ chức thuộc khu vực thứ ba được tài trợ chủ yếu bằng các khoản phí và hiển tặng tình nguyện chứ không phải bằng tiền thuế. Chúng độc lập và được quản lý bởi các ban lãnh đạo tình nguyện riêng của mình.

2. Tìm hiểu đặc thù của những tổ chức phi lợi nhuận

Các tổ chức thông thường hoạt động theo cơ chế phân phối nguồn quỹ sau khi đã đống thuế cho các cổ đông thì những tổ chức phi lợi nhuận, ngược lại, chỉ để dùng những nguồn quỹ sẵn có hay xin được để thực hiện những chương trình, hoạt động phục vụ cho lợi ích cộng động.

Trên thực tế, những tổ chức này có thể tạo ra được lợi nhuận hay còn gọi một cách chính xác hơn đó chính là thặng dư. Thế nhưng,  nguồn quỹ này sẽ được tổ chức giữ lại và tích lũy cho các chương trình khác trong khuôn khổ hoạt động theo định hướng của tổ chức phi lợi nhuận trong tương lai. Và tất nhiên, nguồn lợi này không đưa về cho các cổ đông hay các nhà đầu tư.

Tổ chức phi lợi nhuận tổn tại để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ phục vụ cộng đồng. Tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá kết quả hoạt động của các tổ chức này không phải là lợi nhuận. Chẳng hạn, mối quan tâm hàng đầu của một viện bảo tàng sẽ lả số người đến xem những tác phẩm được trưng bảy và khả năng bổ sung các tác phẩm mới. Còn một tổ chức từ thiện sẽ quan tâm đến số lượng người được cứu giúp.

*** Xem thêm: Thành lập tổ chức phi lợi nhuận- trình tự và thủ tục như thế nào?

3. Mục đích hoạt động của những tổ chức phi lợi nhuận là gì?

Không giống với những tổ chức khác, các tổ chức phi lợi nhuận hướng mục tiêu hoạt động của mình đến các hoạt động mang tính cộng đồng, xã hội. Bằng cách này hay cách khác, họ chấp nhận những khoản chi phí lớn để đổi lại những giá trị khác mà họ cần.

Tổ chức phi lợi nhuận là gì? Một số thông tin về tổ chức phi lợi nhuận
Tổ chức phi lợi nhuận hướng đến đời sống cộng đồng, xã hội

Có một số tổ chức lại mong muốn tạo ra một môi trường lành mạnh, bổ ích cho các cá nhân, hay thành cây cầu nối giữa các tầng lớp trong xã hội. Hầu hết xã hội mới chỉ biết đến các tổ chức phi lợi nhuận trong khi còn có đến sự tồn tại của những dự án phi lợi nhuận, là một bộ phận của các tổ chức, các doanh nghiệp hoạt động vì lợi nhuận.

Dự án phi lợi nhuận thuộc một công ty, một tổ chức, một doanh nghiệp thường là một dự án độc lập, có một bộ phận chuyên trách về dự án, hoạt động vì nhiều mục đích như truyền thông, hoạt động cộng đồng…

4. Một số lĩnh vực thu hút nhiều các dự án phi lợi nhuận

  • Các vấn đề về phúc lợi xã hội, an sinh xã hội
  • Môi trường
  • Đói nghèo
  • Các dự án phát triển cộng đồng
  • Vài tổ chức phi lợi nhuận có quy mô toàn cầu
  • Wikipedia
  • Tổ chức Bảo tồn Quốc tế

Trên đây là một số thông tin về tổ chức phi lợi nhuận. Bài viết hi vọng đã đem đến chia sẻ hữu ích, giúp bạn hiểu phi lợi nhuận là gì cũng như hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận.

Rate this post