Hội khuyến học Việt Nam là gì? Ra đời nhằm mục đích gì? Đây là câu hỏi được rất nhiều bạn đọc quan tâm và thắc mắc trong thời gian vừa qua. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

Mục Lục

Hội Khuyến học Việt Nam là gì?

Hội Khuyến học Việt Nam tiếng Anh là Vietnam Association for Promoting Education, viết tắt là VAPE. Đây là tổ chức xã hội ra đời với mục đích nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nguồn nhân tài cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá  đất nước, hội nhập khu vực và quốc tế.

Hội khuyến học TPHCM trao học bổng trong năm học 2017 - 2018Hội khuyến học TPHCM trao học bổng trong năm học 2017 – 2018

Phạm vi lĩnh vực hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam:

 • Hoạt động của hội trên phạm vi cả nước với nhiều  lĩnh vực khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
 • Hội chịu sự quản lý của Bộ Nội vụ, các bộ và ngành có liên quan đến các hoạt động khuyến học của Hội theo quy định của pháp luật.
 • Hội được là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

>>>> Tham khảo thêm: Điều kiện để dạy học bổng khuyến khích học tập UEH là gì?

Nhiệm vụ và Quyền hạn của Hội Khuyến học Việt Nam

Về quyền hạn của Hội

 • Tuyên truyền sâu rộng tôn chỉ mục đích hoạt động của Hội trong xã hội, đồng thời vận động các tổ chức, các lực lượng xã hội và công dân Việt Nam tham gia thực hiện các công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
 • Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội.
 • Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Hội,  hội viên theo đúng tôn chỉ, mục đích của Hội.
 • Nâng cao năng lực hoạt động khuyến học, khuyến tài và cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết cho hội viên theo quy định của pháp luật.
 • Được giao lưu và hợp tác với các tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật.
 • Tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các chương trình, chủ trương, dự án giáo dục và các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến Hội theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước; tham gia tổ chức các hình thức giáo dục cho mọi người thông qua hệ thống giáo dục không chính quy, tạo điều kiện và cơ hội để cho người dân có thể được học tập suốt đời.
 • Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các cá nhân, tổ chức, trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
 • Hội được gây quỹ trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh, dịch vụ. Đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao Hội được Nhà nước hỗ trợ kinh phí.

Nhiệm vụ của Hội

Chương trình gây quỹ ủng hộ quỹ khuyến họcChương trình gây quỹ ủng hộ quỹ khuyến học

 • Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Hội, không lợi dụng hoạt động của Hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức, thuần phong  mỹ tục, truyền thống của dân tộc.
 • Liên kết, phối hợp với các tổ chức, các lực lượng xã hội, các cơ sở giáo dục triển khai các hoạt động khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo tinh thần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo trên phạm vi cả nước.
 • Tập hợp, đoàn kết hội viên và các lực lượng xã hội đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài thực hiện công bằng xã hội và tạo cơ hội cho mọi công dân được học tập thường xuyên, học suốt đời nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội đất nước.
 • Khuyến khích người lao động có sáng kiến đóng góp hiệu quả cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của đất nước; hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo, phần thưởng cho học sinh giỏi có thành tích cao trong học tập và tu dưỡng.
 • Phát triển các hình thức dịch vụ học tập để hỗ trợ và khuyến khích việc học tập của thế hệ trẻ và người đã trưởng thành theo quy định của pháp luật.
 • Kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoạch định chính sách tạo động lực cho các hoạt động khuyến học của Hội.
 • Thúc đẩy quan hệ, hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước để trao đổi kinh nghiệm và học tập lẫn nhau về đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, hội thảo, hội nghị, tham quan học tập, tư vấn và cung ứng dịch vụ đào tạo.
 • Tài chính của Hội được sử dụng đúng mục đích khuyến học, khuyến tài, nguyên tắc công khai, minh bạch.

Trên đây là những điều lệ của hội khuyến học Việt Nam mà bài viết tổng hợp được. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích đến bạn đọc.

Rate this post