Việc ứng dụng và triển khai CNTT trong hoạt động giáo dục đang được triển khai mạnh mẽ ở mọi loại hình cơ sở đào tạo, trong đó có hoạt động quản lý giáo dục.  Internet đem lại rất nhiều lợi ích tối ưu cho hoạt động giáo dục, tuy nhiên, nó cũng làm nảy sinh một số vấn đề bất cập.

Theo những chuyên gia giáo dục của trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa, việc triển khai hoạt động quản lý giáo dục qua môi trường Internet, theo mô hình cơ sở dữ liệu tập trung, giao diện web đem đến hiệu quả cao, đã và đang được nhiểu đơn vị, trường học áp dụng. Thế nhưng, nó cũng nảy sinh một số vấn đề dưới đây:

+ Hạ tầng CNTT chưa đủ mạnh

Một số tin tức về ứng dụng CNTT trong quản lý giáo dục chỉ ra rằng,  xây dựng và triển khai những hệ thống quản lý tập trung, ở cấp Sở cần có trang bị máy chủ, đường truyền cáp quang leased line, IP tỉnh . Đặc biệt, nhân lực phải có cán bộ quản trị mạng. Đồng thời, ở các trường phải được kết nối Internet tốc độ cao. Đối với một số trường ở vùng khó khăn chưa có Internet, cần phải có phiên bản quản lý qua máy đơn, dữ liệu được đồng bộ với hệ thống quản lý qua mạng.

Hiện nay, những trường học, các phòng/sở GD&ĐT có thể thuê host tại các Data Center chuyên nghiệp hoặc mua máy chủ đặt tại các Data Center sẽ giảm kinh phí đầu tư.

+ Đội ngũ quản trị mạng và phát triển phần mềm

Bên cạnh cơ sở hạ tầng thì đội ngũ quản trị mạng và phát triển phần mềm cũng rất quan trọng. Thực tế, đội ngũ cán bộ CNTT hiện nay của ngành giáo dục rất lớm, tuy nhiên chủ yếu đảm nhiệm công tác giảng dạy. Còn đội ngũ quản trị mạng, công nghệ web chưa đủ để đáp ứng nhu cầu. Để giải quyết thực trạng này thì từng Sở cần phải chủ động và kế hoạch thu hút, đào tạo cán bộ quản trị mạng, cán bộ lập trình Web, đủ sức để duy trì và phát triển các hệ thống thông tin.

+ Sự thống nhất giữa những hệ thống quản lý

Thực tế hiện nay, những cơ sở đào tạo và trường học đang triển khai nhiều hệ thống phần mềm quản lý khác nhau do Sở tự xây dựng, do Bộ GD&ĐT cung cấp hoặc mua phần mềm thương mại…

 Trước thực trạng đó, dự án Hỗ trợ đổi mới quản lý giáo dục của  Bộ GD&ĐT triển khai trong toàn quốc hệ thống V.EMIS. Đây là ý tưởng  kết nối tất cả 7 phần mềm quản lý khác nhau, bao gồm: Quản lý CB-GV, quản lý học sinh, quản lý tài chính, quản lý thư viện – thiết bị, quản lý giảng dạy, quản lý thanh tra, quản lý văn bản.  Tuy nhiên, hệ thống V.EMIS đã qua 3 năm triển khai nhưng vẫn còn tồn tại rất nhiều lỗi.  Nhiều đơn vị cũng gặp  khó khăn trong việc cài đặt và sử dụng. Bên cạnh đó, việc triển khai V.EMIS rất khó khăn, cho đến nay hầu hết những trường THCS, THPT ở các địa phương chưa sử dụng V.EMIS để quản lý học sinh, sắp xếp thời khóa biểu, quản lý tài chính,…

+Vấn đề an toàn và bảo mật của phần mềm, dữ liệu

Trong quá trình triển khai quản lý giáo dục qua mạng internet, việc bảo mật và an toàn dữ liệu là vấn đề rất quan trọng. Đây cũng là vấn đề khó khăn. Đa số những đơn vị thuê hosting tại các Data Center. Dât này phải cam kết bảo mật và thường xuyên Backup dữ liệu. Bên cạnh đó, những hệ thống phần mềm đều được bảo vệ bằng tài khoản truy cập, bằng giải pháp phân quyền, định kỳ thực hiện backup.

 

Rate this post