Năm 2017, Bộ giáo dục và đào tạo đã có những thay đổi mạnh trong hình thức thi ở cuộc thi tốt nghiệp quốc gia. Việc chỉ có môn Ngữ Văn là bộ môn duy nhất sử dụng hình thức thi trắc nghiệm, còn lại tất cả bộ môn khác được chuyển thành hình thức thi trắc nghiệm. Chính vì vậy, năm 2017 việc chấm thi bằng máy đối với những môn thi trắc nghiệm được đẩy mạnh. Việc này vừa đảm bảo tính chính xác, công bằng, đỡ tốn nhân lực – chi phí và rút ngắn thời gian chấm thi.

Do thời gian gấp rút nên Bộ giáo dục đã chỉ đạo các trường sử dụng hình thức chấm thi bằng máy. Thời gian chấm toàn bộ các môn thi trắc nghiệm được rút ngắn chỉ còn khoảng 6-7 ngày. Bộ giáo dục đã cho sử dụng một phần mềm chuyên dụng để chấm bài thi, tổ xử lý bài thi trắc nghiệm sẽ chấm điểm và quy đổi điểm bằng máy tính sang thang điểm 10, và làm tròn đến hai chữ số thập phân cho từng bài thi. Việc chấm thi bằng máy cũng cần trải qua nhiều bước chi tiết, tỉ mỉ để đảm bảo được tính chuẩn xác, công bằng cho bài thi. Trước khi đưa vào phần mềm chấm thi bằng máy, thì phải quét toàn bộ bài thi bằng dữ liệu thô để gửi về cho Bộ giáo dục. Bộ dữ liệu này được Bộ giáo dục lưu lại để làm dữ liệu gốc và được bảo vệ nghiêm ngặt. Kết hợp giữa việc thắt chặt tuân thủ các quy định về việc chấm thi giữa các hội đồng thi thì Bộ giáo dục cũng đưa các thanh tra cầm chốt.

Nhiều ý kiến cho rằng việc chấm thi bằng máy có thể sẽ một phần nào đó sẽ rủi ro, không mang lại sự chính xác. Cụ thể, trong trường hợp máy móc bị hỏng kỹ thuật, hay tình trạng việc tô vào đáp án của thí sinh không rõ nét sẽ gây ra việc máy không nhận dạng được đáp án đó. Điều này sẽ làm ảnh hưởng đến điểm số của thí sinh và gây ra nhiều lo lắng cho thí sinh.

Tuy nhiên, hệ thống chấm thi bằng máy của Bộ giáo dục đưa ra đã có những cuộc thử nghiệm trước đó kỹ lưỡng thì mới đưa vào thực hiện. Đối với những lỗi kể trên thì máy tính sẽ báo lỗi và khi đó người chấm thi sẽ điều chỉnh bằng tay cho bài thi đó. Hệ thống phần mềm này chạy và hoạt động nhưng vẫn có sự giám sát của các cán bộ chấm thi. Đồng thời, sau khi thông báo điểm thi cho thí sinh và đáp án của đề thi, thì thí sinh thấy điểm bài thi chưa đúng so với đáp án và dự kiến của mình thì có thể làm đơn phúc khảo lên hội đồng để được chấm lại bài thi đó. Dự kiến sẽ có khoảng 10 ngày để thí sinh nộp đơn phúc khảo lên Hội đồng chấm thi. Bộ sẽ mở riêng một Hội đồng chấm thi phúc khảo để kiểm tra lại bài thi và chấm điểm lại cho thí sinh. Ở mỗi khâu chấm thi, Bộ đều chỉ đạo thực hiện nghiêm ngặt theo quy định, tuân thủ theo những điều đã được chỉ đạo, như vậy sẽ đảm bảo được tính công bằng hơn.

Đối với việc sử dụng hình thức chấm thi bằng máy đã đem lại nhiều hiệu quả tích cực cho việc chấm thi. Riêng môn Ngữ Văn vẫn chấm tay như những năm tuyển sinh trước. Hình thức này đảm bảo được thời gian chấm rút ngắn, không tốn nhiều nhân lực chấm thi, đảm bảo được tính công bằng. Chính vì vậy, năm 2018 do phương án tuyển sinh và hình thức đề thi cơ bản vẫn được giữ như năm 2017, nên việc chấm thi bằng máy vẫn được tiếp tục thực hiện. Tuy nhiên, Bộ giáo dục sẽ có những phương án chuẩn bị tốt hơn để về thắt chặt các quy định trong hình thức chấm thi và chuẩn bị máy móc kỹ thuật tốt để tránh những sai sót không đáng có.

Rate this post